Prohlášení o ochraně soukromých údajů

Obecné


Reckitt Benckiser (Czech Republic) s.r.o. respektuje soukromí každé osoby, která navštíví našistránku nebo odpoví na naše interaktivní reklamy. Toto prohlášení o ochraně soukromí shrnujeinformace, které RB shromáždí a způsob, jakým je použije. Toto prohlášení rovněž poskytuje návod ktomu, co dělat, pokud nechcete, aby vaše osobní informace byly shromažďovány a poskytoványjiným osobám při návštěvě stránky RB nebo v případě reakce na reklamu.  Máme právo totoprohlášení upravovat, a proto byste měli pravidelně navštěvovat tuto stránku, abyste si ji přečetli aujistili se, že souhlasíte s aktuálním zněním prohlášení.


Informace umožňující identifikaci


RB nebude shromažďovat jakékoliv informace  umožňující určení vaší totožnosti (tj. vaše jméno,adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa), pokud nám je neposkytnete dobrovolně.

Pokud nám poskytnete údaje umožňující vaši identifikaci, můžeme se vás zeptat, zda si přejetedostávat od nás další sdělení jako jsou tiskové zprávy, e-maily a další informace.  Pokud chcete,můžete se rozhodnout, že si to nepřejete.


Jestliže nechcete, aby byly vaše osobní informace shromažďovány, neposílejte nám je. Pokud jstenám již takové informace poskytli a chtěli byste, abychom je ze svých záznamů odstranili,kontaktujte nás na naší adrese nebo na telefonu.


Kromě poskytování služeb a informací, které si můžete vyžádat na této straně, mohou být informace vedoucí k vaší identifikaci použity k tomu, abychom zjistili, jakým způsobem máme používat tuto stranu a výrobky.  Můžeme rovněž spojit informace poskytnuté vámi s informacemi, které jsme získali odděleně včetně informací, které jste poskytli jiným organizacím (se souhlasem, že je možné je poskytovat dalším osobám) a také s veřejně dostupnými informacemi. Veškeré takové informace nám pomohou  například lépe navrhovat výrobky, webové stránky a reklamy. Abychom to mohli udělat, můžeme sdílet vaše informace  se společnostmi, které pro nás takové práce dělají.  Tyto společnosti souhlasily s tím, že budou takové informace používat pouze způobem, jaký jim řekneme a s tím, že zavedou postupy k ochraně takových informací. Pokud sdělíme vaše informace společnosti jiné, než bylo uvedeno výše, nejprve se na vás obrátíme  a umožníme vám odstranit své informace z databáze.

Děti

RB nemá zájem o získávání informací, které by mohly vést k identifikaci (jako je jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa) od osob mladších 13 let. Tam, kde je to vhodné, RB upozorní děti, aby na našich stránkách nebo v inzerátech  neposkytovaly informace. Pokud nám dítě poskytne  údaje umožňující identifikaci, nechť rodič nebo osoba právně odpovídající za dítě klikne sem a poskytne nám e-mailovou adresu, pokud si přejete takové údaje z databáze vymazat.


Automaticky shromažďované údaje neumožňující identifikaci


V některých případech můžeme shromáždit informace o vaší osobě, které nevedou k vaší idetifikaci. Příkladem takové informace může být druh Internetového prohlížeče, který používáte nebo operační systém vašeho počítače  a název domény místa, ze kterého jste se napojili na naši stránku nebo reklamu.  Používáme tyto informace k lepšímu pochopení zájmů zákazníků a ke zlepšení našeho podnikání a stránek.


Informace, které můžeme automaticky umístit na pevný disk vašeho počítače

Pokud si otevřete některou z našich stránek, můžeme si uložit některé informace o vašem počítači.  Například taková informace může mít formu "Cookie" nebo podobného souboru, který nám pomůže upravit stránku nebo reklamu tak, aby lépe vyhovovala vaším zájmům a preferencím.  U většiny internetových prohlížečů můžete Cookies vymazat z pevného disku, zablokovat všechny Cookies nebo dostat varování před uložením Cookie.  Viz návod k použití internetového prohlížeče nebo nápověda, kde jsou tyto funkce podrobně popsány.  Mějte na paměti, že odstraněním nebo zablokováním Cookies můžete narušit plné používání naší stránky. 


Na koho se obrátit


Pokud jste nám poskytli informace, které mohou umožnit vaši identifikaci a učinili jste tak prostřednictvím webové stránky RB nebo interaktivní reklamy a chtěli byste takové informace odstranit z našich záznamů, kontaktujte nás na naší adrese nebo na telefonu.


Toto prohlášení o ochraně soukromých údajů je v platnosti od 1.1.2007